nutrie-white-logo

Användarvillkor

Nutrie (“oss”, “vi” eller “vår”) tillhandahåller mobil- och webb-applikationen Nutrie. Dessa Användarvillkor informerar dig (“användaren”) om de villkor som gör att du får tillgång till webbsidan www.nutrie.se (“webbsidan” eller “webbplatsen”) och kan använda Nutrie mobilapp (“tjänsten” eller “appen”).

Genom att använda webbplatsen och/eller Nutries tjänst bekräftar du att du har läst och godkänt Användarvillkoren, samt att du har befogenhet och förmåga att godkänna dessa villkor. Om du inte godkänner samtliga villkor ska du inte gå in på webbplatsen eller använda Nutries tjänst.

Nutrie mobilapp kan laddas ner gratis på Google Play Store och App Store (“nedladdningsplattformar”). Nutrie äger och ansvarar för appen, dess innehåll och underhåll och eventuella klagomål ska göras till Nutrie. För problem relaterade till nedladdningsplattformarna hänvisar vi till Användarvillkoren tillhörande dessa.

Webbplatsen och mobilappen utvecklas och drivs av Kristina Hedin, Oskar Karnblad, Saudin Botonjic och Joakim Stenberg, med säte i Göteborg i Sverige.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående våra Användarvillkor, vänligen kontakta oss på info@nutrie.se.

Tjänsten

Nutrie tillhandahåller en plattform som ger användare möjligheten att enkelt scanna en matvara i affären och, givet dennes preferenser, få reda på om hen kan konsumera matvaran eller inte. Nutrie hämtar information från databasen DABAS (https://www.dabas.com/) för att sedan applicera olika algoritmer på informationen för att tillhandahålla näringsinformation och rekommendationer till användare.


Vegan

Algoritmer för att skapa rekommendationer åt användare som registrerat “Vegan” i sin profil hämtar information från vår egen databas, som är utvecklad med Google Firebase och lagrad i Google Cloud. Information i denna databas utgörs av information om livsmedel innehållande icke-veganska näringsämnen från följande källor:

Livsmedelsverket (https://www.livsmedelsverket.se/)
PETA (https://www.peta.org/)
Tillsatsappen (http://tillsatsappen.se/)
Food-Info (http://www.food-info.net/uk/qa/qa-fi45.htm)

Inga medicinska råd eller rekommendationer

Nutries tjänst inklusive råd, rekommendationer, recensioner, analyser och näringsinformation tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte under några som helst omständigheter medicinska rekommendationer eller medicinsk rådgivning. Vi uppmanar dig att alltid konsultera sjukvårdspersonal för kost- och näringsrekommendationer om du har en medicinsk åkomma. Våra rekommendationer och förslag baseras på generella antaganden och möter eventuellt inte allas individuella behov.

Ansvar

Nutrie ansvarar inte för resultat baserade på saknade eller fel ingredienser hos produkten
Nutrie tar inte hänsyn till spår av ingredienser som inte nämns i ingredienslistan hos ett livsmedel
Nutrie ansvarar inte för resultat baserade på ingredienser som har felstavningar, är skrivna på ett annat språk än svenska/engelska eller skrivna med sällan använd alias.

Nutrie ansvarar inte för konsekvenser som kan uppstå på grund av felanvändning av den tillhandahållna funktionaliteten
Information som Nutrie tillhandahåller baseras på våra användares input och det kan därför komma sig att informationen inte är 100 % korrekt.
Nutrie ansvarar inte för någon missvisande eller fel information från databasen som information om matvaror hämtas från
Nutrie ansvarar inte för fel resultat på grund av att ingredienser inte nämns i ingredienslistan


Konto

För att använda tjänsten måste du skapa ett konto i mobilappen (“konto”) och ange de uppgifter som efterfrågas i formuläret. Du samtycker till att tillhandahålla fullständiga och korrekta uppgifter samt att informera oss om eventuella ändringar av dessa. Med kontot kan du skapa en profil genom att ange personuppgifter såsom namn, e-postadress, matpreferenser och annan information. Nutrie har åtagit sig att lagra dessa uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

Din rätt att få åtkomst till webbplatsen och tjänsten är personlig och kan inte överföras till en annan person. Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto om det strider mot dessa Användarvillkor. Denna avstängning är inte den enda möjligheten för oss att vidta rättsliga åtgärder mot användaren. Nutrie ansvarar inte för förlust eller skada till följd av brott mot dessa Användarvillkor.

Din åtkomst till webbplatsen eller tjänsten kan avbrytas av olika skäl (t.ex. Underhåll eller reparation av tjänsten). Nutrie förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra åtkomsten till webbplatsen eller tjänsten utan att meddela detta i förväg. Nutrie ansvarar inte för om webbplatsen eller tjänsten inte är tillgänglig under en längre tid eller för förlust, kostnad eller skada till följd av ett planerat eller oplanerat driftstopp.

Immateriella rättigheter, patent och varumärken

Allt innehåll och funktionalitet, med undantag för innehåll som ägs av tredje part, på webbplatsen och hos tjänsten ägs av Nutrie och skyddas av copyright, varumärke, patent och andra äganderättslagar. Du får inte extrahera och/eller använda något utan föregående skriftligt medgivande från Nutrie eller tredje part som äger det.

Ändringar av Användarvillkoren

Dessa Användarvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Vi meddelar dig om ändringar genom att skicka e-post till den adress du senast angett och/eller genom information på webbplatsen och/eller i appen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsten efter meddelande om ändringar av Användarvillkoren bekräftar du att du har läst och godkänner ändringarna. Ändringar av Användarvillkoren träder i kraft i samband med uppladdningen/utskicket av information gällande ändringen om vi anser att dessa ändringar är till användarens fördel. I andra fall informeras användaren om ändringen sex veckor innan denna träder i kraft. För nya användare av webbplatsen eller tjänsten träder ändringen alltid i kraft omedelbart.

Datum: 2020-11-12

Version: 1.0.0

Integritetspolicy

Nutrie (“oss”, “vi” eller “vår”) tillhandahåller mobil- och webb-applikationen Nutrie App (“tjänsterna”). Denna Integritetspolicy informerar dig (“användaren”) om vår policy gällande insamling och användning av de personuppgifter vi samlar in från dig när du använder tjänsterna eller annars samverkar med oss, samt vilka val du som användare har när det kommer till din personliga information.

Vi använder oss av din data för att tillhandahålla samt förbättra tjänsterna. Genom att använda tjänsterna går du med på insamlingen och användandet av information enligt denna Integritetspolicy.

Denna Integritetspolicy gäller inte för andra webbplatser på Internet eller appar, även om vi länkar till dessa från våra tjänster.

Om inget annat anges så är villkoren i denna Integritetspolicy desamma som i våra generella Användarvillkor.

Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar angående vår Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@nutrie.se.

Typ av information som samlas in
Vid användning av tjänsten kan vi be dig att uppge personlig information (även kallade “personuppgifter”) som kan användas för att identifiera eller kontakta dig. All information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar fysisk person är personuppgifter.

Vi samlar in den information som du ger direkt till oss när du interagerar med tjänsten, deltar i våra tävlingar, kampanjer, undersökningar, begär kundsupport eller på annat sätt kommunicerar med oss. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan inkludera, men är inte begränsade till:

När du får tillgång till eller använder vår tjänst samlar vi automatiskt in information om dig som vi sedan kan koppla ihop med den information du ger direkt till oss. Den typ av information vi automatiskt samlar in kan inkludera, men är inte begränsad till:
Information om mobilenhet (unik enhetsindentifierare, maskinvarumodell, operativsystem och version, mobilnätsinformation och uppgifter om hur du använder vår mobilapp)
Logginformation för webbplatsen (datorns operativsystem, typ av webbläsare, åtkomsttider, sidor visade, IP-adress, vilken webbplats som hänvisade dig till vår webbplats samt information om din användning av vår webbplats)
Platsinformation (när du har tillgång till eller använder vår tjänst eller på annat sätt samtycker till insamlingen av denna information)
Transaktionsinformation (information om transaktion, såsom klass- eller produktdetaljer, transaktionsbelopp och köp-/returdatum. För information om hur betalkortsuppgifter samlas in, hanteras och lagras, se vår bealningshanterares personuppgiftspolicy och villkor)

Vi kan också få information om dig från andra källor som vi länkar eller kombinerar med den information som vi samlar in om dig. Om du skapar ditt konto eller loggar in via en tredje part eller om du kopplar ditt konto i sociala medier med ditt Nutrie-konto, kommer vi få tillgång till viss information från den webbplatsen. Vi får denna information i enlighet med de förfarande för godkännande som fastställts av tredje partens webbplats. Information som vi får från andra källor kan inkludera, men är inte begränsad till:
Namn
Kontoinformation
Vänlistor
Inköpshistorik

Cookies och annan spårningsteknik

Vi använder spårningsteknik som cookies och web beacons för att samla in information om när du använder tjänsten eller på något annat sätt samverkar med oss, inklusive information om ditt surfande och ditt köpbeteende.

Cookies är små datafiler som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbsida och lagras på din enhet. Cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats och din upplevelse, se vilka områden och funktioner på vår webbplats som är populära och räkna besök.

Web beacons är elektroniska bilder som kan användas på vår hemsida eller i våra e-postmeddelanden och hjälper till att leverera cookies, räkna besök eller förstå användning och kampanjers effektivitet.

Du kan instruera din webbläsare att avvisa cookies, eller att indikera när cookies skickas. Observera att om du väljer att ta bort eller inte acceptera cookies kan det påverka tillgängligheten för och funktionen i våra tjänster.

Syfte och användning av information som samlas in

Nutrie använder den insamlade datan för diverse syften:
Att hålla dig inloggad
Att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsten
Att tillåta dig att använda personaliserade funktioner när du väljer att göra det
Att bearbeta transaktioner och skicka dig relaterad information, inklusive bekräftelser och kvitton
Att underrätta dig om ändringar och uppdateringar av tjänsten, skicka tekniska meddelanden, säkerhetslarm och support samt administrativa meddelanden
Att kommunicera med dig om produkter, tjänster, erbjudanden, kampanjer, evenemang och andra nyheter och information som vi tror kommer vara av intresse för dig
Att möjliggöra tävlingar, lotterier och kampanjer
Att tillhandahålla kundservice och support
Att övervaka trender, användning och aktiviteter och ta fram analyser som kan användas för att förbättra tjänsten
Att individanpassa och förbättra tjänsten samt tillhandahålla annonser, innehåll och funktioner som matchar användarprofiler och intressen
Att länka eller kombinera med uppgifter vi får från andra källor för att kunna förstå dina behov och erbjuda dig bättre tjänster
Att förhindra, upptäcka och adressera tekniska problem
När vi är skyldiga enligt lag kan vi använda dina uppgifter för att iaktta eventuella rättsliga plikter

Överföring av information

Din information inklusive personuppgifter kan komma att bli förflyttad till, och upprätthållen på servrar placerade utanför Sverige, där statlig jurisdiktion kan vara annorlunda än den är i Sverige.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av din användning av tjänsten representerar ditt samförstånd till denna förflyttning av information.

Nutrie vidtar alla åtgärder vi kan för att säkra att din information behandlas med säkerhet och enligt denna Integritetspolicy. I samtliga fall kommer överföring av information att hanteras i enlighet med GDPR.

Delning av information

I enlighet med våra tjänster kan vi tillhandahålla personuppgifter till tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till information för att utföra arbete åt oss. Om du ansluter tredjeparts-enheter och -tjänster till ditt Nutrie-konto kan din information delas med en sådan part. Om vi överför personuppgifter från EU-medborgare till tredje part måste tillgången till, användningen och spridningen av personuppgifter av tredje part också uppfylla kraven enlig GDPR-förordningen.

Nutrie kan för forskningsändamål använda och/ eller dela avidentifierad (anonymiserad) information med våra partners. Denna information kan inte användas för att identifiera dig eller någon annan fysisk person.

Nutrie kan komma att avslöja dina personuppgifter om det finns en övertygelse att detta krävs för att det finns en skyldighet enligt någon tillämplig lag, förordning, driftsavtal, rättsligt förfarande eller officiell begäran, eller för att undersöka eller förhindra potentiellt missbruk av tjänsten.

Nutrie kan även avslöja dina uppgifter på andra sätt än vad som beskrivs i denna Integritetspolicy efter att du har gett oss ditt medgivande.

Marknadsförings- och analystjänster
Nutrie kan tillåta andra att tillhandahålla annonser åt oss över Internet och att tillhandahålla analystjänster. Dessa enheter kan använda cookies, web beacons och annan teknik för att samla in information om din användning av tjänsten och andra webbplatser. Denna information kan användas av Nutrie och andra enheter för att bland annat analysera och spåra data, fastställa populariteten för visst innehåll, samt leverera reklam och innehåll riktat till dina intressen i vår tjänst.

Nutrie kan också arbeta med sociala plattformar tillhörande tredje part för att visa dig annonser som en del av en anpassad kampanj. Du kan när som helst välja bort marknadsföringskommunikation från oss genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden eller kontakta oss på info@nutrie.se. Om du väljer bort marknadsföringskommunikation kan vi fortfarande skicka dig annan icke-marknadsföringskommunikation.

Med ditt medgivande kan vi skicka pushnotiser och varningar till din mobilenhet. Dessa kan vara i marknadsföringssyfte och icke-marknadsföringssyfte. Du kan när som helst välja bort mottagandet av dessa meddelanden genom dina inställningar för notiser i din mobilenhet.

Länkar till andra sidor
Vår app eller webbsida kan komma att innehålla länkar till andra webbsidor som inte drivs av oss. Vi råder dig att alltid granska integritetspolicyn tillhörande varje webbsida du besöker eller tjänst du använder. Vi antar inget ansvar för innehåll, integritetspolicy eller verksamhet hos tredjeparts-sidor eller -tjänster.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter och annan användarinformation under en tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de aktuella ändamålen, under en tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla rättsliga plikter enligt skatte- och bokförings-pliktelser eller för någon annan tid som kan ha meddelats dig, om du inte har utnyttjat din rätt till radering. Varaktigheten för lagringen av dessa uppgifter får inte överskrida sju år eller varaktigheten för din prenumeration på tjänsten. Vid utgången av denna tidsperiod, eller om du så begär, raderar, arkiverar eller anonymiserar vi dina personuppgifter, såvida vi inte har laglig rätt eller skyldighet att behålla vissa personuppgifter.

Barns integritet

Vår tjänst adresserar ingen under 18 års ålder (“barn”). Vi samlar enligt vår vetskap inte in någon personlig information från någon under 18 år. Om du är en förälder eller förmyndare med vetskapen att ditt barn har delgivit oss personlig information, vänligen kontakta oss. Vi kommer då att vidta åtgärder för att radera denna information från våra servrar.

Ändringar av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi meddelar dig om ändringar av denna Integritetspolicy genom ändring av datum och version, samt i vissa fall genom meddelande på vår webbplats, eller direkt till dig via e-post, en pushnotis, i appen eller på annat sätt. Vi råder dig att granska denna Integritetspolicy då och då för uppdateringar. Alla uppdaterade villkor kommer automatiskt träda i kraft från det datum de publiceras. Din fortsatta användning av tjänsten anses vara ett godkännande av revideringen av Integritetspolicyn.

Datum: 2020-11-12

Version: 1.0.0

nutrie-white-logo
nutrie-trusted-ai-startup
nutrie-gdpr

Navigation
Information
Följ oss


Linkedin


Instagram


Facebook

© 2021 Nutrie AB. Alla rättigheter förbehållna.